Elevsiden

Publikasjoner

Elevsiden DA utgir bøker og hefter på eget forlag. Bøkene kan bestilles direkte fra elevsiden.no.


Våre utgivelser:

Tittel: Spesialundervisning og ordinær opplæring. Hva er spesialundervisning og hva er ordinær opplæring? ISBN 978-82-926654-03-3. Forfattere: Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv. Sidetall: 185. Pris kr. 349. Gratis porto i Norge! Levering: 1-3 dager. Spesialundervisning og ordinær opplæring kan bestilles via e-post: postmaster@elevsiden.no. Oppgi antall eksemplarer, navn/institusjon og adresse.

Bokomtale: Hva er forskjellen på ordinær opplæring og spesialundervisning? Mange skolefolk strever med å se denne forskjellen. Forfatterne trekker i denne boken et lovmessig, teoretisk og praktisk anvendbart skille mellom ordinær opplæring og spesialundervisning. Det blir argumentert for at det må settes krav til spesialundervisningens kvalitet. Det er lagt særlig vekt på å utdype hva som er tilfredsstillende utbytte av opplæringen og hvilke tiltak som virker i spesialundervisningen. Boken kompletterer bestemmelsene i opplæringsloven om spesialundervisning og den nye veilederen om samme tema. 

Boken er skrevet for lærere og skoleledere, studenter i lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk, ansatte i PP-tjenesten og andre som jobber med undervisning og veiledning i grunnskole og videregående opplæring.


Tittel: Tilpasset opplæring, nå! ISBN 82-92654-00-3. Forfattere: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck. Sidetall: 200. Pris kr. 250. Gratis porto i Norge! Levering: 1-3 dager. Tilpasset opplæring, nå! kan bestilles via e-post: postmaster@elevsiden.no. Oppgi antall eksemplarer, navn/institusjon og adresse.

Bokomtale: I denne boken søker forfatterne å klargjøre fenomenet tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring, nå! baserer seg på norsk og internasjonal forskning, utvikler ny teori, men gir også en rekke praktiske eksempler på hvordan opplæringen kan tilpasses for den enkelte elev og læringsgruppe. Med utgangspunkt i et positivt elevsyn setter forfatterne søkelys på forhold som er avgjørende for læring og utvikling. Forfatterne gir en helhetlig, men samtidig skarpt profilert innføring i tilpasset opplæring. Lærere, fagfolk, høyskole- og universitetsstudenter, skoleledere og foreldre vil ha stort utbytte av å lese denne boken, som virkelig går i dybden på tilpasset opplæring.

Innholdsfortegnelse for Tilpasset opplæring, nå!

Innledning

 1. Hva er tilpasset opplæring?
 2. Hva er læring?
 3. Elevforutsetninger og hjemmekultur.
 4. Vanskegrad.
 5. Motivasjon.
 6. Undervisningen og kvaliteter ved skolen.
 7. Læringskollektivet: Undervisning og læring som kollektiv innsats mot oppsatte læringsmål.
 8. Valg av innhold.
 9. Kartlegging av elevenes læreforutsetninger og skolens evne til å drive tilpasset opplæring.
 10. Tilpasset opplæring. Fra teori til praksis.
 11. Får vi et kunnskapsløft?
 12. Tillegg.


Tittel: Motivasjon i praksis. Håndbok for lærere. ISBN 82-92654-01-1. Forfatter: Odd Ivar Strandkleiv. Sidetall: 92. Pris kr. 180. Ved kjøp av 10 eller flere: 20 % rabatt. Gratis porto i Norge! Levering: 1-3 dager. Motivasjon i praksis kan bestilles via e-post: postmaster@elevsiden.no. Oppgi antall eksemplarer, navn/institusjon og adresse.

Bokomtale: Mangel på motivasjon utgjør en alvorlig trussel for elevenes faglige og sosiale læringsutbytte. Mange elever går på sparebluss, noen gir opp, mens andre er engstelige og unngår utfordringer. ”Motivasjon i praksis” gir lærere konkrete råd om hvordan elevenes motivasjon kan gjenopprettes og styrkes. Boken innholder også screeningskjemaet MKS (Motivasjonskartleggingsskjema) som kan brukes som utgangspunkt for motivasjonsfremmende tiltak. Rådene er basert på resultater fra anerkjent motivasjonsforskning.

Boken henvender seg først og fremst til lærere, men den er også en solid ressurs for fagfolk, studenter på høyskoler, universiteter og ansatte i støttetjenestene.

Innholdsfortegnelse for Motivasjon i praksis:

Del 1. Motivasjonsteori

 • Mestringsmotivasjon
 • Målorientering
 • Attribusjonsteori
 • Indre motivasjon og selvbestemmelse
 • Kartlegging av elevenes motivasjon

Del 2. Praktiske motivasjonsråd

 • Tiltak i forhold til indre- og ytre motivasjon
 • Tiltak for elever med prestasjonsangst
 • Tiltak for a-motiverte elever
 • Avsluttende kommentar


Tittel: Læringsstiler og læringsstilkartlegging. ISBN-13: 978-82-92654-02-6. ISBN-10: 82-92654-02-X. Forfatter: Odd Ivar Strandkleiv. Sidetall: 52. Pris kr. 140. Ved kjøp av 10 eller flere hefter: 20 % rabatt. Gratis porto i Norge! Levering: 1-3 dager. Læringsstiler og læringsstilkartlegging kan bestilles via e-post: postmaster@elevsiden.no. Oppgi antall eksemplarer, navn/institusjon og adresse.

Bokomtale: For noen skolefolk representerer læringsstilbasert opplæring svaret på kravet om tilpasset opplæring. Er det grunnlag for en slik optimisme med hensyn til læringsstiler og tilpasset opplæring? Forfatteren presenterer ulike læringsstilteorier og kartleggingsmåter. Heftet gir leseren en oversikt over læringsstilfeltet, og peker på både svakheter og styrker ved bruk av læringsstilteori i opplæringen. Heftet er nyttig for lærere, skoleledere, ansatte i PP-tjenesten, høyskole- og universitetsstudenter, og andre som er nysgjerrige på læringsstiler.

Innholdsfortegnelse:

 • Hva er læringsstil? 
 • Den kognitivt sentrerte tilnærmingen.
 • Den personlighetssentrerte tilnærmingen.
 • Den aktivitetssentrerte tilnærmingen.
 • Dybde og overflatetilnærming til læring.
 • Sternbergs mentale selvstyre.
 • Kritikk av læringsstilteoriene.
 • Kartlegging av læringsstiler.
 • Observasjon.
 • Samtale.
 • Bruk av spørreskjema i læringsstilkartleggingen.
 • Kartlegging ved hjelp av oppgaver og tester.
 • Læringsstiler i tilpasset opplæring.   Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys