Elevsiden

Kurs: Å undervise i sosiale og emosjonelle kompetanser

Kurset "Å undervise i sosiale og emosjonelle kompetanser" holdes ved forespørsel.


Elevsiden har gleden av å invitere til kurset "Å undervise i sosiale og emosjonelle kompetanser". Sosiale og emosjonelle kompetanser ble ikke tatt inn som grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. I ettertid ser mange at den ensidige fagsentreringen kan ha vært et feilgrep. Ludvigsenutvalget har pekt på at sosiale og emosjelle kompetanser bør utgjøre en sentral del av det brede kompetansebegrepet i framtidens skole. Sosiale og emosjonelle kompetanser spiller en avgjørende rolle i forhold til utviklingen av barn og unges psykiske helse. Kurset bygger på boken "Å undervise i sosial kompetanse" (Glavin og Lindbäck 2014. Universitetsforlaget). Klikk her om du vil lese om denne boken.

På kurset lærer du:

  • Om sosiale og emosjonelle kompetanser
  • Øvelser for å øke elevenes sosiale og emosjonelle kompetanser
  • Å lage læreplaner i sosiale og emosjonelle kompetanser
  • Å lage sosial IOP


Målgruppe: Lærere i barneskolen, spesialpedagoger i barne- og ungdomsskole, skoleledere og ansatte i PPT.


Kursdeltaker på Lillestrøm 26. mars 2014: "Nå har jeg fått mye påfyll på dette området, som jeg kan ta tilbake til skolehverdagen!"

For kurspresentasjon og informasjon om kursholderne klikk her

Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys