Elevsiden

Tjenester

Elevsiden DA tilbyr veiledning til masterstudenter i pedagogikk og spesialpedagogikk.

Masteroppgaven kan være en stor og krevende utfordring. Studenten blir ofte stående alene med sine spørsmål om oppgaven. Nå kan du få hjelp til arbeidet med masteroppgaven. Vi veileder deg i forhold til å formulere problemstillinger, finne fram til relevant teori, tolke resultater, disponere oppgaven m.m.

Vi har kompetanse innenfor hele det skolepsykologiske feltet.  

Du kan engasjere oss som veileder finansiert av høyskole/universitet eller selv stå for finansieringen. Pris: Etter nærmere avtale.

Kontakt: postmaster@elevsiden.no


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys