Elevsiden

Om oss

elevsiden.no er en informasjonstjeneste for foreldre, lærere, fagfolk på alle nivåer, ansatte i SFO og andre som har ansvaret for barn og ungdom i skolealder. Her finner du nærmere 100 artikler med informasjon om ulike pedagogiske og psykologiske temaer.

Nyhet: "Kvalitet i spesialundervisningen", Folkets Hus 17. september 2013 (se kurs).

elevsiden.no eies og drives av Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.

Historikk

Ideen om å lage en hjemmeside for skolepsykologi kom fra Odd Ivar Strandkleiv i år 2000. Arbeidet med artikkelskriving startet flere år før elevsiden.no ble lagt ut på nettet. Tonje Røseth ble engasjert til å designe nettsiden. elevsiden.no ble lansert 19. februar 2003. Høsten 2004 ble nettsiden lagt om med et moderne webpubliseringsverktøy fra Websys. I 2005 ble den første boken vår Tilpasset opplæring, nå! utgitt på eget forlag. I 2006 startet vi opp med kursvirksomhet.

elevsiden.no søker å tilføre skolen kunnskap, som kan omsettes i pedagogisk praksis og tilpasset opplæring. Vi gir informasjon til foreldre i forhold til skole og oppdragelse. Vi har en egen spørsmål og svar spalte som er meget populær. elevsiden.no prøver å holde seg oppdatert og engasjert i hele bredden av skolepsykologiske spørsmål. Målsetning: elevsiden.no skal være den ledende referansen i skolepsykologiske spørsmål på Internett i Norge.

elevsiden.no står for et humanistisk og konstruktivistisk pedagogisk grunnsyn. Dette betyr kort sagt at elevene lærer best når de er aktive, at elevene selv konstruerer sine kunnskaper og ferdigheter, og at læringen foregår i en sosial kontekst.  

Bøker

Utgivelser: I mai 2005 utga Elevsiden DA boken Tilpasset opplæring, nå! av Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck. Boken Motivasjon i praksis av Odd Ivar Strandkleiv ble utgitt i februar 2006. I november 2006 ble heftet Læringsstiler og læringsstilkartlegging av Odd Ivar Strandkleiv lagt ut for salg. Nylig (2010) kom boken Spesialundervisning og ordinær opplæring ut. Forfattere: Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv.  BESTILLING.  


   

Odd Ivar Strandkleiv

Redaktør
Utdanning: Cand.paed. (profesjonsstudiet i pedagogikk), Universitetet i Oslo. Grunnfag i historie og statsvitenskap. Yrke: Pedagogisk-psykologisk rådgiver (1999-2010.). Skoleåret 2010/2011: Ansatt som lærer på 7. trinn i Osloskolen. F.o.m skoleåret 2011/2012-d.d. pedagogisk-psykologisk rådgiver.
Bøker: Tilpasset opplæring, nå! (2005). Motivasjon i praksis. Håndbok for lærere (2006). Læringsstiler og læringsstilkartlegging (2006). Spesialundervisning og ordinær opplæring (2010).


Sven Oscar Lindbäck

Ansvarlig redaktør
Utdanning: Cand.paed. (profesjonsstudiet i pedagogikk), Universitetet i Oslo. Grunnfag i filosofi. Pedagogisk seminar.
Yrke: Pedagogisk-psykologisk rådgiver (1998-d.d).
Bøker: Tilpasset opplæring, nå! (2005). Spesialundervisning og ordinær opplæring (2010).
Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys