Elevsiden

Oppdragelse

Oppdragere må forholde seg til barn på en måte som fremmer personlig og intellektuell vekst. Barn viser personlighet og temperament svært tidlig. Vi sier gjerne at noen barn er mer "krevende" enn andre. Like fullt vil nær sagt alle foreldre oppleve oppdragelse som en tidvis meget utfordrende oppgave.

Barneoppdragelse er ikke alltid enkelt. Det dreier seg ikke om oppskrifter, hvert barn er for unikt til det. Det handler blant annet om holdninger og om hva en kan tillate seg å gjøre overfor barn. Ifølge Jesper Juul er vi inne i en overgangperiode mellom den gamle og den nye oppdragelsen. Den gamle oppdragelsen var autoritær og kontrollerende, mens den nye oppdragelsen ser barnet, og tar både foreldrenes og barnas grenser på alvor. Moderne oppdragere ser på barn som likeverdige med de voksne.

Foreldrene har oppdrageransvaret for barna, men i takt med at barna tilbringer mer tid borte fra hjemmet får det offentlige og frivillige organisasjoner en viktigere rolle i oppdragelsen. Lærere (og fritidsledere) kan være viktige personer i barnas liv, spesielt de yngste. Læreren kan være forbilde og ha en oppdragerrolle for elevene. Noen ganger fungerer læreren som modell, andre ganger som mekler og rådgiver i forhold til konflikter mellom elever. Lærere og andre voksenpersoner som jobber med barn kan ikke fraskrive seg oppdragerrollen!

Oppdragelsesformer

Det har skjedd noe med barneoppdragelsen de siste tiårene. Barnas status har blitt endret. De blir i mindre grad krenket og i større grad ansett som likeverdige med de voksne. Noen foreldre og lærere holder fast ved den gamle oppdragelsen. Det er ikke så rart når det er på denne måten de fleste voksne har blitt oppdratt! Hva kjennetegner den gamle oppdragelsen? Hvordan er den nye oppdragelsen? Hvordan ser nordmenn på oppdragelse?
Les mer >>

Kjøreregler

Det kan være nyttig å ha et bevisst forhold til barneoppdragelse. På den annen side må oppdragelse aldri bli teknikk, vær naturlig! Det finnes ingen oppskrift eller kokebok på god barneoppdragelse, men elevsiden.no har likevel dristet seg til å formulere noen kjøreregler som kan være til hjelp:
Les mer >>

Ulike foreldreroller

Foreldre er ulike i sin væremåte og sine holdninger til barna. Foreldre vil sitt barns beste og elsker sine barn, likevel møter vi våre barn på ulike måter. Er du serviceytende, iscenesettende eller kompetent som forelder?
Les mer >>

Lær barna til å si fra når de voksne er urimelige!

Ofte er de voksne slitne eller ute av balanse når det brygger opp til konflikt i undervisning og oppdragelse. I stedet for overføre sine egne problemer til barna, bør de voksne stoppe opp og tenke over hva som er i ferd med å skje. Kan barn hjelpe de voksne til å skjønne seg selv gjennom å si fra når de er i ferd med å bli sinte og sure?
Les mer >>


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys