Elevsiden

Spørsmål og svar

elevsiden.no er en informasjonsside for foreldre, lærere og andre som tar for seg pedagogisk- psykologiske temaer. Vi har ikke laget en side som gir direkte veiledning over nett. Det er mulig å henvende seg til elevsiden, men vi kan ikke love svar til alle.

 Betingelser for spørsmålsstillere:

  • Svartjenesten er gratis, og vi antar at det vil komme et stort antall henvendelser. Dessverre kan vi foreløpig bare besvare et lite utvalg av dem. Vi forsøker å velge ut spørsmål som kan ha allmenn interesse, men mange viktige og interessante spørsmål blir dessverre ikke besvart.

  • Vi setter personvernet i høysetet, og alle som stiller spørsmål til elevsiden.no får være anonyme. For å opprettholde denne anonymiteten, bør du ikke ta med navn, adresse, e-postadresse eller andre opplysninger som kan røpe din eller andres identitet når du formulerer spørsmålet ditt.

  • Jeg forstår at denne tjenesten ikke må brukes i stedet for kontakt med, skole, Pedagogisk-psykologisk tjeneste eller andre. Jeg godtar at et eventuelt svar på min henvendelse kun gir generell informasjon, og ikke har forebyggende, diagnostisk eller behandlende mål.

  • Jeg godtar at spørsmål og svar kan legges ut anonymt på elevsiden.no.

Ditt spørsmål: Forsøk å være så kort og spesifikk som mulig. Ta med opplysninger som gir elevsiden.no grunnlag for å kunne svare best mulig på spørsmålet: Si noe om hvor gammel eleven er (ikke fødselsdato), kjønn og hvordan skolen og klassen er. Beskriv problemet, slik at vi vet hva du ønsker svar på.

Rettigheter

Her finner du svar på spørsmål om elevenes rettigheter:
Les mer >>

Lesing

Her finner du svar på spørsmål om lesing og skriving:
Les mer >>

Psykisk helse

Her finner du svar på spørsmål om psykisk helse:
Les mer >>

Motivasjon

Her finner du svar på spørsmål om motivasjon:
Les mer >>

Tilpasset opplæring

Her finner du svar på spørsmål om tilpasset opplæring:
Les mer >>

Oppdragelse

Her finner du svar på spørsmål om oppdragelse:
Les mer >>

Språk

Her finner du svar på spørsmål om språk:
Les mer >>

Matematikk

Her finner du svar på spørsmål om matematikk:
Les mer >>

eKommentar

Her finner du svar på spørsmål i forhold til eKommentar:
Les mer >>


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys