Elevsiden

Spesialundervisning

Elever som ikke har eller som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning. Lærerne skal vurdere alle elevers utbytte av opplæringen.

Tre misoppfatninger om spesialundervisning

Spesialundervisningsfeltet er preget av svak regelforståelse og at mange i og rundt skolen har dannet seg misoppfatninger om hva spesialundervisning er. Misoppfatningene er mange og kan ha alvorlige konsekvenser for elever med særskilte behov. Vi skal her ta for oss tre misoppfatninger: 1. Assistenthjelp er ikke spesialundervisning. 2. Det er full anledning til å ivareta en elev som ikke kan nå kompetansemålene gjennom ulike tiltak i ordinær opplæring. 3. Alle elever skal følge de etablerte strukturene for spesialundervisning som finnes på skolen.
Les mer >>

Misoppfatningen om at spesialundervisning i lite omfang kan kuttes ut

Spesialundervisningsfeltet er preget av svak regelforståelse og at mange i og rundt skolen har dannet seg misoppfatninger om spesialundervisning. Misoppfatningene er mange og kan ha alvorlige konsekvenser for elever med særskilte behov. Vi skal her ta for oss misoppfatningen om at spesialundervisning i lite omfang er overflødig og kan kuttes ut.
Les mer >>

Misoppfatningen om at elever som gjør det godt på evneprøver (intelligenstester) ikke har rett til spesialundervisning

Noen fagfolk har brukt resultater på evnetester som et kritierium i forhold til behov for spesialundervisning. Dette er en misoppfatning om spesialundervisning. Noen elever med gode evner klarer ikke å ta ressursene sine i bruk, og kan dermed ha rett til spesialundervisning.
Les mer >>


Elevsiden DA © 2003-2017 e-post Tlf: 92610698
Org.nr: 985 502 625 Postadresse:Hans Holts vei 18 B, 2006 Løvenstad
Ansvarlige redaktører: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck.
Webløsning fra WebSys