Svar på spørsmål om språk

Her finner du svar på spørsmål om språk

 

Uttalevansker

Sønnen min er nå blitt 9 år og strever fortsatt fælt med språkvansker. Han har særdeles dårlig uttale for alderen. Han snakker langt ifra rent. Han har også dyslektiske trekk.

Jeg er svært engstelig for min sønns utvikling. Skolen gjør sitt: De tar sønnen min ut av timene av og til for «en til en» undervisning med pedagog. Tiltakene har ikke hjulpet nevneverdig. Det jeg føler er at apparatet rundt oss her ikke helt vet hvordan uttaleproblemene skal håndteres. Jeg skulle så gjerne hatt kontakt med ekspertise på området, noen som har jobbet med lignende tilfeller. Sønnen min klarer å uttale et ord riktig ved øvelse, men i daglig tale faller språket tilbake til det «vanlige» uforståelige språket.

 

Svar (elevsiden.no: Odd Ivar Strandkleiv):

Du bør be om en henvisning til logoped eller Pedagogisk-psykologisk tjeneste for en utredning av din sønns uttalevansker. Hørselen bør også undersøkes. Dersom det viser seg å være vanskelig å finne årsaken til uttalevanskene og å komme fram til hensiktsmessige tiltak, kan det også være aktuelt å henvise til et kompetansesenter, for eksempel Bredtvet kompetansesenter i Oslo.

Både hjemme og på skolen er det viktig å få til et trygt og motiverende samtalemiljø. I stedet for å rette på uttalen til sønnen din, kan du og andre gjenta setninger korrekt i svaret. Dersom sønnen din høster positive språkerfaringer er sjansen stor for at han vil arbeide for å videreutvikle språket sitt på en langt mer effektiv måte, enn dersom han opplever tilkortkomming i kommunikasjonen.

 

Taledyspraksi

Jeg har ei jente som er 4,5 år som har vært til utredning og fått diagnosen taledyspraksi. Hun har ikke utviklet språk og vi bruker i dag ”tegn til tale” for å kommunisere med henne. Vi fikk i vår også antatt diagnose Autisme og ADHD. Hun har en del samspillsvansker og trenger en voksen til å rettlede henne i leik og alvor. Det er gjort en del tiltak gjennom barnehagen hun går, særlig å styrke det hun er god på. Det jeg ikke har fått svar på er om hun kan få talespråk.

 

Svar (elevsiden.no: Sven Oscar Lindbäck):

Dyspraksi er, som dere sikkert vet, en alvorlig form for språkvanske som rammer barnets evne til å kontrollere muskler og motorikk i taleorganet. Barn med dyspraksi utvikler ofte relativt gode språkferdigheter etter hvert som de modnes, men de har ofte problemer med å uttale enkeltlyder og de kan ofte ha svært utydelig uttale. Hos noen barn er dette er en tilstand som medfører taleproblemer i hele oppveksten. Dersom barna begynner tidlig, har likevel logopedtrening vist seg å ha god effekt på enkeltbarn. Kombinasjonen av logopedtrening og tegn til tale synes å være et meget godt tiltak.

Siden vi ikke har nok informasjon om hvor hardt datteren deres er rammet av taledyspraksi, er det vanskelig å gi en antydning om prognose eller hvilke tiltak som vil ha effekt. Dere skriver at datteren deres ikke har utviklet språk og antyder at hun kan ha ADHD eller barneautisme. Dere bør henvende dere til helsevesenet for å få en avklaring på hva som er årsaken til hennes manglende språkutvikling. Barnehabiliteringen ved sykehusene har både nevrolog, barnelege og nevropsykolog som har kompetanse for å gjøre denne formen for differensialdiagnostisering. De som har utredet datteren deres bør også ha mulighet til å kunne si noe om hennes utviklingsmuligheter.