Spesialundervisning

Elever som ikke har eller som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning. Lærerne skal vurdere alle elevers utbytte av opplæringen.