Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp for den norske grunnopplæringen. En tenker seg at gode læringsresultater forutsetter en opplæring som er tilpasset evner og forutsetninger hos elevene. Likevel strever skolene med å realisere tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring er et begrep som det er vanskelig å få tak på. Det er klart at enhver lærer gjør tilpasninger enten bevisst eller ubevisst. Du stiller ikke de vanskeligste spørsmålene til elever du vet ikke kan svare. Videre vil lærere være påvirket av personligheten til elevene. Elevenes personlighet gjør at læreren må tilpasse opplæringen. En systematisk og vellykket tilpasset opplæring krever at læreren har god innsikt i elevenes faglige og sosiale forutsetninger. Pedagogisk kartlegging, dyktige lærere, samarbeid med eleven og foreldrene er nødvendige forutsetninger når en skal realisere tilpasset opplæring.