Gratis bøker

Elevsiden har tidligere utgitt 4 bøker på eget forlag. Disse bøkene kan du nå laste ned og lese gratis.

  1. Spesialundervisning og ordinær opplæring. Hva er spesialundervisning og hva er ordinær opplæring? Forfattere: Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv. Les boken her: Spesialundervisning og ordinær opplæring
  2. Tilpasset opplæring, nå! Forfattere: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck. Les boken her: Tilpasset opplæring nå
  3. Motivasjon i praksis. Håndbok for lærere. Forfatter: Odd Ivar Strandkleiv. Les boken her: Motivasjon i praksis
  4. Læringsstiler og læringsstilkartlegging. Forfatter: Odd Ivar Strandkleiv. Les boken her: Læringsstiler og læringsstilkartlegging

Bokomtaler:

Spesialundervisning og ordinær opplæring. Hva er spesialundervisning og hva er ordinær opplæring?

Hva er forskjellen på ordinær opplæring og spesialundervisning? Mange skolefolk strever med å se denne forskjellen. Forfatterne trekker i denne boken et lovmessig, teoretisk og praktisk anvendbart skille mellom ordinær opplæring og spesialundervisning. Det blir argumentert for at det må settes krav til spesialundervisningens kvalitet. Det er lagt særlig vekt på å utdype hva som er tilfredsstillende utbytte av opplæringen og hvilke tiltak som virker i spesialundervisningen. Boken kompletterer bestemmelsene i opplæringsloven om spesialundervisning og den nye veilederen om samme tema.

Boken er skrevet for lærere og skoleledere, studenter i lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk, ansatte i PP-tjenesten og andre som jobber med undervisning og veiledning i grunnskole og videregående opplæring.

Tilpasset opplæring, nå!

I denne boken søker forfatterne å klargjøre fenomenet tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring, nå! baserer seg på norsk og internasjonal forskning, utvikler ny teori, men gir også en rekke praktiske eksempler på hvordan opplæringen kan tilpasses for den enkelte elev og læringsgruppe. Med utgangspunkt i et positivt elevsyn setter forfatterne søkelys på forhold som er avgjørende for læring og utvikling. Forfatterne gir en helhetlig, men samtidig skarpt profilert innføring i tilpasset opplæring. Lærere, fagfolk, høyskole- og universitetsstudenter, skoleledere og foreldre vil ha stort utbytte av å lese denne boken, som virkelig går i dybden på tilpasset opplæring.

Motivasjon i praksis. Håndbok for lærere

Mangel på motivasjon utgjør en alvorlig trussel for elevenes faglige og sosiale læringsutbytte. Mange elever går på sparebluss, noen gir opp, mens andre er engstelige og unngår utfordringer. ”Motivasjon i praksis” gir lærere konkrete råd om hvordan elevenes motivasjon kan gjenopprettes og styrkes. Boken innholder også screeningskjemaet MKS (Motivasjonskartleggingsskjema) som kan brukes som utgangspunkt for motivasjonsfremmende tiltak. Rådene er basert på resultater fra anerkjent motivasjonsforskning.

Boken henvender seg først og fremst til lærere, men den er også en solid ressurs for fagfolk, studenter på høyskoler, universiteter og ansatte i støttetjenestene.

Læringsstiler og læringsstilkartlegging

For noen skolefolk representerer læringsstilbasert opplæring svaret på kravet om tilpasset opplæring. Er det grunnlag for en slik optimisme med hensyn til læringsstiler og tilpasset opplæring? Forfatteren presenterer ulike læringsstilteorier og kartleggingsmåter. Heftet gir leseren en oversikt over læringsstilfeltet, og peker på både svakheter og styrker ved bruk av læringsstilteori i opplæringen. Heftet er nyttig for lærere, skoleledere, ansatte i PP-tjenesten, høyskole- og universitetsstudenter, og andre som er nysgjerrige på læringsstiler.