Spørsmål og svar

elevsiden.no er en informasjonsside for foreldre, lærere og andre som tar for seg pedagogisk- psykologiske temaer. Vi har ikke laget en side som gir direkte veiledning over nett. Det er mulig å henvende seg til elevsiden, men vi kan ikke love svar til alle.

Betingelser for spørsmålsstillere:

  • Svartjenesten er gratis, og vi antar at det vil komme et stort antall henvendelser. Dessverre kan vi foreløpig bare besvare et lite utvalg av dem. Vi forsøker å velge ut spørsmål som kan ha allmenn interesse, men mange viktige og interessante spørsmål blir dessverre ikke besvart.
  • Vi setter personvernet i høysetet, og alle som stiller spørsmål til elevsiden.no får være anonyme. For å opprettholde denne anonymiteten, bør du ikke ta med navn, adresse, e-postadresse eller andre opplysninger som kan røpe din eller andres identitet når du formulerer spørsmålet ditt.
  • Jeg forstår at denne tjenesten ikke må brukes i stedet for kontakt med, skole, Pedagogisk-psykologisk tjeneste eller andre. Jeg godtar at et eventuelt svar på min henvendelse kun gir generell informasjon, og ikke har forebyggende, diagnostisk eller behandlende mål.
  • Jeg godtar at spørsmål og svar kan legges ut anonymt på elevsiden.no.

Ditt spørsmål: Forsøk å være så kort og spesifikk som mulig. Ta med opplysninger som gir elevsiden.no grunnlag for å kunne svare best mulig på spørsmålet: Si noe om hvor gammel eleven er (ikke fødselsdato), kjønn og hvordan skolen og klassen er. Beskriv problemet, slik at vi vet hva du ønsker svar på.