Om nye elevsiden

elevsiden.no er en informasjonstjeneste for foreldre, lærere, fagfolk på alle nivåer, ansatte i SFO og andre som har ansvaret for barn og ungdom i skolealder. Her finner du en mengde  artikler med informasjon om ulike pedagogiske og psykologiske temaer, samt 4 av våre bøker.

Bakgrunn

Ideen om å lage en hjemmeside for skolepsykologi kom fra Odd Ivar Strandkleiv i år 2000. Arbeidet med artikkelskriving startet flere år før elevsiden.no ble lagt ut på nettet. Nettstedet elevsiden.no ble lansert 19. februar 2003. Høsten 2004 ble nettsiden lagt om med et på den tiden moderne webpubliseringsverktøy fra Websys. I 2005 ble den første boken vår Tilpasset opplæring, nå! utgitt på eget forlag. I 2006 startet vi opp med kursvirksomhet og i årene som fulgte holdt vi kurs over hele landet.

elevsiden.no søker å tilføre skolen kunnskap, som kan omsettes i pedagogisk praksis og tilpasset opplæring. Vi gir informasjon til foreldre i forhold til skole og oppdragelse.

elevsiden.no står for et humanistisk og konstruktivistisk pedagogisk grunnsyn. Dette betyr kort sagt at elevene lærer best når de er aktive, at elevene selv konstruerer sine kunnskaper og ferdigheter, og at læringen foregår i en sosial kontekst.

 

Oktober 2017: Elevsiden DA legges ned

Høsten 2017 legges selskapet som har stått bak elevsiden.no ned: Elevsiden DA. Vi (Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck) vil ikke lenger selge bøker og holde kurs i selskapets regi. I stedet vil vi konsentrere oss om fagutvikling og nye prosjekter hver for oss, men også sammen. Vi beholder elevsiden.no som et felles prosjekt.

 

Kontaktinformasjon:   

e-post:

postmaster@elevsiden.no

 

Postadresse:

elevsiden.no

Hans Holts veg 18 B

2006 Løvenstad