10 råd til PP-tjenesten

Innlegg i Utdanningsnytt 24. august 2018

PP-tjenesten, spesialundervisningen og elever med særlige behov fikk i vår tildelt et realt lyskespark av «Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging» (Nordahlutvalget). Rapporten treffer godt med at PP-tjenesten og spesialundervisningen er altfor vanskeorientert, men forslaget om å avvikle PP-tjenesten og retten til spesialundervisning vil, om det blir vedtatt, skape rettsløse tilstander for allerede utsatte elever. Både PP-tjenesten og spesialundervisningen må opprettholdes, men det må gjøres dyptgripende endringer både i holdninger og praksis. Her er ti «livbøyer» til PP-tjenesten i en tid hvor både tjenesten og spesialundervisningen er ute i meget hardt vær.

https://www.utdanningsnytt.no/spesialundervisning/10-rad-til-pp-tjenesten/142046

Legg igjen en kommentar

20 − 5 =