Er det mulig å forestille seg en elevsentrert PP-tjeneste?

Eleven spiller ofte en passiv rolle i møtet med PP-tjenesten. Dette skjer til tross for at retningslinjene peker i en helt annen retning. Elevene skal være aktive i opplæringen. Spesialundervisningen skal utformes i samarbeid med eleven, og det skal legges stor vekt på elevens syn. I denne artikkelen tar vi til orde for en elevsentrert PP-tjeneste.

Du kan lese hele artikkelen her: Er det mulig å forestille seg en elevsentrert_pp-tjeneste

Legg igjen en kommentar

9 − five =